Международна конференция „Радиационна защита в медицината” - Ривиера, Варна. 30 май - 2 юни 2014 г.

Ученически конкурс на тема „Измерване на радиацията в медицината”. Краен срок: 30 ноември 2013 г.